Üsküdar Kaymakamlığından İBB’nin tahliye ve yıkım çalışmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Mimar Sinan Mahallesi’ndeki tahliye ve yıkım çalışmalarına ilişkin, “Yapı Kayıt Belgesinin tahliye/yıkımı engelleyici mahiyette olduğu, söz konusu belgenin iptali hakkında herhangi bir yargı kararı veya idari kararın da bulunmadığı, dolayısı ile geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır.” açıklamasını yaptı.
Kaymakamlık, Mimar Sinan Mahallesi 431 ada, 39 parselde kayıtlı taşınmazda İBB tarafından başlatılan tahliye/yıkım çalışmaları konusunda basında yer alan haber ve yorumlarla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
İBB tarafından tahliye/yıkım işlemi yapılmak istenen söz konusu taşınmazın maliki tarafından yapılan başvuru üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Yapı Kayıt Belgesi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Yapı Kayıt Belgesinin tahliye/yıkımı engelleyici mahiyette olduğu, söz konusu belgenin iptali hakkında herhangi bir yargı kararı veya idari kararın da bulunmadığı, dolayısı ile geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, İBB tarafından tahliye/yıkım işlemi yapılmak istenen taşınmazın da içinde bulunduğu alanın taşıdığı doğal SİT alanı statüsü nedeniyle üzerinde tasarruf yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak Kaymakamlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İBB arasında gerçekleştirilen yazışmalarda bu hususlar açık ve detaylı olarak belirtilmiştir.”
“Herhangi bir yargı kararının bulunmadığı anlaşılmıştır”
Açıklamada, söz konusu parselde tahliye/yıkım işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde yargı kararı bulunduğu iddiası hakkında ise “Yapı maliki tarafından açılan davada ‘yürütmeyi durdurma’ talebinin reddi yönünde verilen ‘ara karar’ olduğu, dolayısıyla şu aşamada; dava konusu tahliye/yıkım işleminin esası hakkında herhangi bir yargı kararının bulunmadığı anlaşılmıştır.” ifadesi yer aldı.
İBB Başkanlığınca tahliye/yıkım işleminde ısrar edilmesi üzerine Kaymakamlıkça 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/a ve 32/b maddeleri uyarınca suçun işlenmesinin ve ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçların önlenmesi amacıyla güvenlik önlemleri alındığı, ayrıca konunun incelenerek/soruşturularak yapılacak değerlendirmelerin bildirilmesi için İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da intikal ettirildiği belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir